นั่งเม้าท์มอยเป็นเรื่องเป็นราว

ในหนังสือจะอธิบายถึงโลกที่แตกต่างกันของผู้หญิงและผู้ชายตลอดจนแรงจูงใจเหตุผลทางจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังการกระทำของเขาและเธอ